NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

 

Vážení návštěvníci.
Dovolujeme si Vás informovat, že klub Moulin Rouge transformoval do podoby Disco Clubu Styria v řetězci zábavních podniků NACHTSCHICHT.
V důsledku toho také přecházíme na nové webové stránky www.styriahotel.cz, V současné době na uvedených stránkách usilovně pracujeme, ale již nyní se zde dovíte potřebné informace.
Pokud nebudete do 10 sekund přesměrováni na nové stránky automaticky, klikněte zde.


Dear visitors.
We would like to inform you that the
Moulin Rouge Club has transformed into Disco Club Styria in the NACHTSCHICHT entertainment chain.
As a result, we are also moving to the new website www.styriahotel.cz, We are working hard on the above mentioned sites, but you can now find the necessary information here.
If you are not automatically redirected to new pages within 10 seconds, click here.


Sehr geehrte Besucher.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich der Moulin Rouge Club in der Entertainment-Kette NACHTSCHICHT in den Disco Club Styria verwandelt hat.
Daher ziehen wir auch auf die neue Website www.styriahotel.cz um. Wir arbeiten intensiv an den oben genannten Websites, aber Sie finden hier die notwendigen Informationen.
Wenn Sie nicht automatisch innerhalb von 10 Sekunden zu neuen Seiten weitergeleitet werden, klicken Sie hier.


Cari visitatori.
Vorremmo informarti che il Moulin Rouge Club si è trasformato in Disco Club Styria nella catena di intrattenimento NACHTSCHICHT.
Di conseguenza, ci stiamo spostando anche sul nuovo sito web www.styriahotel.cz, stiamo lavorando sodo sui siti sopra citati, ma ora puoi trovare le informazioni necessarie qui.
Se non si viene reindirizzati automaticamente a nuove pagine entro 10 secondi, fare clic qui.

 

Do rekonstruovaného Hotelu Styria přijímáme nové členy týmu:
barmanky/barmany, servírky, recepční, tanečnice, hostesky

Možno DoPP nebo HPP. Životopis a fotografii zašlete na info@styriahotel.cz popř. základní informace na tel. č.: +420 776555345
Ubytování a personální strava zajištěno.